מי תזמן "מתי יגיע פוסט על חתולים?"

הנה אומץ, עושה גרומינג לסטיב, מוקדם יותר היום. הם אמנם ממש לא מכוסחים ביומיום, אבל קרבה שכזאת אינה ענין של מה בכך.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s2MnEUzbEMQ[/youtube]